Ventilačné turbíny Lomanco

Úvod

Lomanco stavia na vyváženosti... Nutnosť a potreba jeho výrobkov v stavebníctve, ich prínos pre užívateľa, kvalita a cena sú v rovnováhe. Rovnováha je taktiež spríjemniť ľuďom pobyt v stavbách kvôli teplote neznesiteľných, ale tak, aby nemali nepríjemný pocit, ako to zaplatiť.

Prečo odvetrávať strešný plášť

ventilačné turbíny Nápor rozdielu vnútornej a vonkajšej teploty, ktorý pôsobí na strechy v letnom, ale hlavne zimnom období, musí zvládnuť dobre naprojektovaná a následne zrealizovaná strecha. Návrh skladby a konštrukcie strechy z technického hľadiska ovplyvňuje napríklad volený sklon strechy, tepelnoizolačné a hydroizolačné vlastnosti vrstiev a celej konštrukcie. Hlavne priepustnosť tepla a vodnej pary, poradie vrstiev v konštrukcii, obzvlášť teplota a parciálny tlak vodnej pary v prostredí a účinnosť vetrania striech. Základné funkcie prevetrávacej medzery medzi tepelnou izoláciou a poistnou fóliou je odvod vlhkosti zo skladby strešného plášťa. Účinky prirodzeného vetrania:

Prúdiaci vzduch so sebou strháva vlhkosť obsiahnutú v tepelnej izolácii a odvádza ju mimo strešnú konštrukciu. Do doby ešte nedávnej sme používali len pasívne prvky odvetrania - hrebeňové vetracie pásy, odvetrávacie škridle, komínky atď. Lomanco vyrába program aktívneho odvetrania za pomoci ventilačnej turbíny. Jednou ventilačnou turbínou Lomanco môžeme nahradiť niekoľko pasívnych prvkov odvetrania strešného plášťa. Odvetranie pomocou ventilačnej turbíny Lomanco zaistí svojim aktívnym pohybom rovnomerný oplach strešného plášťa, ktorý v letnom období zníží jeho teplotu a zabráni jeho poškodeniu spekaním, vydutím , strhaním a pod. V zimnom období plynulý vzdušný oplach strešného plášťa zabezpečí jeho rovnomernú teplotu a zabráni tvorbe ľadových hrádzi a tým nerovnomernému extrémnemu zaťaženiu strechy ľadem a snehom. V oboch obdobiach zaistí plynulý odvod vlhkosti zo strešného plášťa a tým zabráni vzniku hnilôb a pliesní, ktoré skracujú životnosť celej strechy

Prečo odvetrávať podkrovné priestory, interiéry, haly

ventilacne turbiny lomanco Odvetraním pôjdového priestoru v letných mesiacoch znížime teplotu tohoto a tým súčasne znížime aj teplotu v miestnostiach pod ním, čím sa stane obývanie týchto priestorov príjemnejším. Súčasne tým ochránime strešný plášť od výkyvov počasia, kde sa v letnom období trámy presušujú a naopak v zimnom období nasakujú vo väčšej miere vlhkosť. Udržaním odvetraného prostredia sa tieto výkyvy znižujú. Pri odvetraní hál s jednoplášťovou nezateplenou strechou zabráni vzniku kondenzátu na strešnom plášti a súčasne môže odvetrávať prostredie haly bez použitia okien poprípade elektrických ventilátorov alebo drahých svetlíkov, ktoré sú náročné na údržbu. Neúčinná ventilácia Nesprávna ventilácia Správna ventilácia

Odvetranie garáži, skladov, pivničných priestorov, sociálneho zariadenia je možné bez použitia elektrických ventilátorov a to spôsobom príjemným, bezprievanovým a účinným.

Využitie a prínos turbíny Lomanco

- zabezpečí odvetranie centrálnych i samostatných stúpačiek (kúpeľňa,WC,digestory ap.) v panelových a iných domoch.
- nahradí stávajúce elektrické ventilátory - vysoké úspory zabezpečia nízké nadobúdacie náklady a nulové prevádzkové náklady (odpadá elektroinštalácia, poruchy a opravy, revízie ap.)
- výmena turbín za tzv. samoťažné hlavice zabezpečí skutočný ťah v stúpačke a znemožní prelínanie pachov v jednotlivých bytoch stúpačky
- nadobúdacie náklady sú zhruba do roka umorené úsporami prevádzkových nákladov stávajúcich zariadení

Prečo odvetrávať stúpačky panelových domov?

Stávajúci systém, ktorý v panelovej zástavbe prevláda, používa k odvetraniu šachiet panelových domov - odvetranie WC, koupeľňa, kuchyňa - centrálny elektrický ventilátor ovládaný z jednotlivých bytov, kde pri spustení v jednom byte uvedieme do prevádzky nútené odvetranie vo všetkých bytoch napojených na jednu stúpačku.

A čo nasleduje?

Hluk zo spusteného elektrického ventilátora - jeho rezonancia sa ozýva v celej šachte. Doba spustenia v ktorúkoľvek hodinu. Niekedy zablokovaný spínač na dlhšiu dobu, než je nastavený časový interval. Poruchovosť, nutná pravidelná údržba.

V prepočte vychádza denný priemer využitia približne 8,5 hodiny. Pri použití vetracej jednotky DVJ-C-355-7 s objemovým prietokem 1 600m3/hod, celkovým tlakom 40 Pa a príkonom ventilátora 180W, kde ročná doba ventilátora bola odhadnutá na cca 3 100 hodín - ročná spotreba energie 550 kWh pri cene 3,80- Sk/kWh= 2 090,- Sk na jednu vetraciu šachtu - 4 šachty v dome = 8 360,- Sk za elektrickú energiu.

Prevádzkové náklady

Využitie elektrického ventilátora v byte - WC, kúpeľňa, kuchyňa

noc

00:00 - 04:00

12 % obyvateľov

deň

04:00 - 19:00

40 % obyvateľov

okolo

20:00

100 % obyvateľov

večer

20:00 - 24:00

25 % obyvateľov

A čo ponúkame my?

Ventilačnú turbínu Lomanco, ktorá pracuje bez motorického pohonu a plne využíva energiu vzduchu. Pri odvetraní šachiet panelových domov využíva prirodzené prúdenie vzduchu, kde teplota vonkajšieho vzduchu je nižšia ako teplota v interiéri a súčasne prirodzený ťah v šachte spôsobený rozdielom merných hmotností vzduchu a výškou šachty. Ventilačná turbína Lomanco zaisťuje plynulý odsávanie šachiet, zamedzuje zpätný ťah a tým prelínanie pachov z jednotlivých bytov.
Nejedná sa o zásadnú zmenu systému, pretože stávajúci systém predpokladá dvojaký spôsob prevádzky:
- s núteným pohybom vzduchu pomocou centrálneho ventilátora
- samoťažný bez núteného pohybu vzduchu - využívajúci rozdiel vnútornej a vonkajšej teploty vzduchu a keď vanie vietor.
Z toho vyplýva, že ventilačná turbína svojími schopnosťami rotácie zvyšuje množstvo odsávaného vzduchu pri samoťažnom pohybe vzduchu v šachte.

Prevádzkové náklady: Bezúdržbová prevádzka bez potreby elektrickej energie bez nároku na centrálny rozvod spínačov v jednotlivých bytoch. Záruka: Poskytuje sa na 15 rokov.
Partneri: