Strešné fólie

Strešné fólie sú dôležitým prvkom na stavbe, pretože predlžujú jej celkovú životnosť. Používajú sa ako poistné paropriepustné, paronepriepustné, hydroizolačné a vysokodifúzne membrány v strešnom plášti. Pri vetrom hnanom daždi alebo prachovom snehu sa pod skladanú strechu dostáva voda, fólia zabraňuje jej prieniku do tepelnej izolácie. Strešné fólie odvádzajú vodnú paru, ktorá vznikla v interiéri mimo konštrukcie strechy. Súčasne chránia vláknitú štruktúru minerálnej vlny, ktorá sa používa ako tepelná izolácia šikmých striech pred poškodením vetrom.

Partneri: