záruka

Časovo neobmedzená záruka - vzťahuje sa na zostavy skiel s tvrdeným sklom. Tvrdené sklá so zvýšenou odolnosťou použité v oknách FAKRO zvyšujú bezpečnosť využívania podkrovia dokonca aj počas intenzívneho dažďa alebo krupobitia.

Časovo neobmedzená záruka sa vzťahuje na odolnosť tvrdených skiel voči krupobitiu.

Záruka na ostatné produkty FAKRO

- 10 rokov od dátumu zakúpenia - strešné okná s lemovaním
- 5 rokov od dátumu zakúpenia - strešné výlezy s lemovaním
- 2 roky od dátumu zakúpenia - vnútorné a vonkajšie doplnky a prvky elektrického ovládania

Podmienkou riešenia záruky je vyplnenie formulára (dostupný aj na predajných miestach). Pri vypĺňaní formulára je nutné uviesť úplné informácie o type produktu, ktoré je možné nájsť na identifikačnom štítku. Nachádza sa na krídle okna v pravom hornom rohu a je viditeľný po otvorení okna.


dodatočné služby

Servis FAKRO vykonáva aj dodatočné služby na zvýšenie technických parametrov už namontovaných okien. Uskutočnenie tohto typu služieb profesionálnym servisom FAKRO zaručuje rýchlu realizáciu a istotu, že okno bude riadne fungovať. Zákazník nestratí existujúcu záruku na okná, kde bola táto ingerencia prevedená.

Rozsah služieb zahŕňa príchod servisu a vykonanie predmetu objednávky. Cenu služby tvoria náklady na cestu, prácu a použitý materiál.

Rozsah dodatočných služieb:
- Výmena zasklenia na odolné voči vlámaniam, príp. na iný druh zasklenia dostupného v ponuke
- Zvýšenie účinnosti ventilačných mriežok v oknách vybavených mriežkami V10 alebo montáž ventilačných mriežok v oknách FTS
- Montáž obvodového tesnenia v oknách FTS
- Regulácia okien

Ak Vás zaujali dodatočné služby servisu FAKRO, vyplňte, prosím, formulár. Podrobnosti o možnosti realizácie spolu s cenami a termínmi získate po vyplnení a zaslaní formulára.


čo nás odlišuje

Bezpečnosť a odolnosť proti vlámaniu

Výsledkom štandardného používania tvrdeného skla, ako aj vystuženej konštrukcie je, že okná FAKRO sú bezpečné a majú zvýšenú odolnosť voči vlámaniu.

Strešné okná FAKRO ako jediné okná na trhu získali nemecký certifikát TÜV.

Životnosť a funkčnosť

Cieľom firmy FAKRO je výroba produktov najvyššej kvality, ktoré spĺňajú očakávania zákazníkov na celom svete.

Riešenia, ktoré iní neponúkajú

Inovatívne riešenie a novátorské koncepcie sú aspekty, ktoré odlišujú výrobky FAKRO od výrobkov konkurencie.
Partneri: