Centrum výškových prác pomocou horolezeckej techniky


Kostoly, kaplnky a iné sakrálne pamiatky

- kompletný servis pre omietanie, potery a povrchové úpravy fasád
- opravy a montáž blezkozvodov vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky
- čistenie a umývanie neotvárateľných okien
- oprava klampiarských konštrukcií
- oprava a náter plechových častí kostolných veží
- sanácia zvetralých častí fasády na objektoch

Montážne práce

- montáž konštrukcií a technologických zariadení
- anténové systémy pre mobilných operátorov
- ochranné nátery výškových konštrukcií, stožiarov a vysielačov
- klampiarske konštrukcie

Reklamné nápisy na fasádach

- náter reklamnej fasády
- kompletný náter fasád pred vykonaním reklamného nápisu

Partneri: